odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W związku z uchwałą Nr 19/423/19 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego

ogłasza

nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

w terminie od 01 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r.

Wnioski o pomoc finansową przygotowane w oparciu o „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020",

należy składać  w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (p. 432), lub Kacelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter),

      Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 01.02 do 08.03.2019 r.

 

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.