odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Sposób realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2012

Uchwałą Nr 96/2207/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011 roku przyjęty został Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016.

16 grudnia 2011 roku odbyła się uroczysta konferencja, podczas której przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (gmin oraz powiatów) zkonferencja - rozpoczecie terenu województwa podkarpackiego zapoznali się z historią oraz ideą odnowy wsi, a także złożyli wstępne deklaracje przystąpienia do Programu. Zgodnie z założeniem konferencja była wydarzeniem inicjującym proces tworzenia „sołeckich grup odnowy".

W marcu 2012 roku zakończony został proces formowania składu tzw. Grupy pilotażowej w ramach PPOW 2011 – 2016. Ostatecznie swój udział w Programie zadeklarowało 46 gmin z terenu województwa podkarpackiego, wskazując po jednym sołectwie z każdej gminy. 

Grupa Pilotażowa PPOW - 2012 r. (gmina i sołectwo) 

1. Baligród, Mchawa  
2. Besko, Besko
3. Błażowa, Futoma
4. Cieszanów, Chotylub
5. Chmielnik, Chmielnik
6. Dębica, Stobierna
7. Dębowiec, Dębowiec
8. Domaradz, Barycz
9. Dubiecko, Dubiecko
10. Dukla, Mszana
11. Fredropol, Kormanice
12. Frysztak, Frysztak
13. Gać, Białoboki
14. Głogów Małopolski, Zabajka
15. Gorzyce, Gorzyce
16. Grodzisko Dolne, Grodzisko
17. Iwierzyce, Nockowa
18. Jarocin Majdan, Golczański
19. Jedlicze, Piotrówka
20. Kańczuga, Siedleczka
21. Korczyna, Korczyna
22. Krzeszów, Bystre
23. Lubaczów, Basznia Dolna
24. Markowa, Markowa
25. Medyka, Medyka
26. Miejsce, Piastowe Rogi
27. Niwiska, Siedlanka
28. Nowy Żmigród, Kąty
29. Ostrów, Skrzyszów
30. Przecław, Łączki Brzeskie
31. Radymno, Sośnica
32. Rokietnica, Rokietnica
33. Ropczyce, Niedźwiada
34. Rymanów, Klimkówka
35. Sieniawa, Leżachów
36. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka
37. Strzyżów, Żyznów
38. Świlcza, Bratkowice
39. Trzebownisko, Nowa Wieś
40. Tyczyn, Hermanowa
41. Wojaszówka, Odrzykoń
42. Zagórz, Średnie Wielkie
43. Zaleszany, Zbydniów
44. Zarszyn, Nowosielce
45. Żurawica, Wyszatyce
46. Żyraków, Straszęcin

Wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego 23 – 24 maja 2012
W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi odbył się wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego. Liderzy wiejscy z 46. sołectw z województwa podkarpackiego mieli okazję zobaczyć jak efektywnie wykorzystać pozyskane pieniądze, aby ich wieś była piękna, zadbana i nowoczesna. Podczas wyjazdu odwiedzonych zostało pięć dolnośląskich wsi: Szczepankowice gm. Kobierzyce, Podlesie gm. Niemcza, Piława Dolna gm. Dzierżoniów, Ostroszowice gm. Dzierżoniów oraz Bystrzyca Górna gm. Świdnica. Po przyjeździe na Dolny Śląsk uczestników wyjazdu uroczyście powitał Członek Zarządu Województwa pan Włodzimierz Chlebosz.
Liderzy wiejscy z Dolnego Śląska przekazali bardzo dużo informacji w jaki sposób pozyskać pieniądze na odnowę wsi, a także poddali kilka pomysłów na imprezy integracyjne zbliżające do siebie mieszkańców. Uczestnicy wyjazdu studyjnego dowiedzieli się: jak identyfikować i rozumieć dobre praktyki, jak oszacować korzyści z podjętych inicjatyw oraz jak kierować rozpoczętymi nad projektem pracami. Wszyscy liderzy z Dolnego Śląska podkreślali, iż najważniejsze nie są pieniądze a wspólna praca na konto wsi, dzięki której mieszkańcy mogą jeszcze lepiej poznać siebie nawzajem, a także wspólnie spędzić czas robiąc coś pożytecznego.

Cykl warsztatów w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016

W warsztatach udział wzięło 46 sołectw. Liderzy wiejscy pracowali nad strategią odnowy swojej wsi pod okiem pana Piotra Bębenka oraz pana Lesława Czernika z województwa opolskiego, którzy tematem odnowy wsi zajmują się już ponad 15 lat.warsztaty
Pierwszego dnia podczas warsztatów liderzy wiejscy pracowali nad wizją polepszenia bytu w swoich miejscowościach ustalając cechy wyróżniające wsi na podstawie wcześniej dokonanej analizy zasobów. Pracowali również nad analizą SWOT, która pokazała mocne i słabe strony wsi a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Uczestnicy szkoleń określili potencjał rozwojowy swojej miejscowości w systemie kluczowych obszarów odnowy wsi: standardu, jakości, bytu i tożsamości. Zwieńczeniem pracy było sformułowanie ogólnej wizji wsi z wykorzystaniem cech wyróżniających. Drugiego dnia liderzy wiejscy budowali plan odnowy wsi, zwany również sołecką strategią rozwoju, czyli plan długoterminowy, który wyczerpuje treść wizji, wykorzystuje cechy wyróżniające oraz eliminuje bariery. Dla zapewnienia skutecznego startu w pracę nad odnową podkarpackiej wsi, uczestnicy stworzyli także plan krótkoterminowy, który ma na celu efektywniejsze działanie mieszkańców na rzecz odnowy swojego miejsca zamieszkania w krótkim okresie czasowym. W trakcie trwania szkoleń nie zabrakło dyskusji, a także wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy sołectwami. 

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016", w roku 2012

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

Sołectwo

Kwota pomocy

1

Besko

Kwadrat pokoleń – miejsce  wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Besko

Besko

10 000 zł

2

Błażowa

Budowa chodnika w Futomie

Futoma

10 000 zł

3

Cieszanów

Zagospodarowanie i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Chotylub

Chotylub

10 000 zł

4

Chmielnik

Oznakowanie wsi Chmielnik poprzez wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych

Chmielnik

10 000 zł

5

Dębica

Budowa wiat przystankowych w miejscowości Stobierna

Stobierna

10 000 zł

6

Dębowiec

System tablic informacyjnych na terenie sołectwa Dębowiec, zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia imprez plenerowych

Dębowiec

10 000 zł

7

Domaradz

Zakup wyposażenia zaplecza sportowo-kulturalnego w miejscowości Barycz

Barycz

10 000 zł

8

Dubiecko

Remont chodnika przy ulicy Zamkowej w Dubiecku 

Dubiecko

10 000 zł

9

Dukla

Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Domu Ludowego w Mszanie

Mszana

10 000 zł

10

Fredropol

Zagospodarowanie centrum wsi Fredropol

Kormanice

10 000 zł

11

Frysztak

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego CCTV

Frysztak

9 991 zł

12

Gać

Integracja społeczności lokalnej poprzez dbałość o kulturę materialną i niematerialną wsi Białoboki

Białoboki

10 000 zł

13

Głogów Małopolski

Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Zabajce – etap I

Zabajka

10 000 zł

14

Gorzyce

Remont wewnętrznej drogi gminnej na osiedlu Przybyłów w sołectwie Gorzyce oraz organizacja dożynek

Gorzyce

6 336 zł

15

Grodzisko Dolne

Remont drogi nr 3459/2 prowadzącej do kładki nad potokiem Leszczynka

Grodzisko

9 948 zł

16

Iwierzyce

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej

Nockowa

10 000 zł

17

Jarocin

Remont ogrodzenia zagospodarowanego obiektu w byłej szkole w Majdanie Golczańskim, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia do kuchni

Majdan Golczański

10 000 zł

18

Jedlicze

Remont oraz wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego w Piotrówce

Piotrówka

10 000 zł

19

Kańczuga

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

Siedleczka

10 000 zł

20

Korczyna

Remont ogrodzenia Domu strażaka w Korczynie

Korczyna

10 000 zł

21

Krzeszów

Budowa placu zabaw dla dzieci

Bystre

10 000 zł

22

Lubaczów

Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez budowę placu grillowego wraz z niezbędnym otoczeniem

Basznia Dolna

10 000 zł

23

Markowa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Markowej

Markowa

10 000 zł

24

Medyka

Zakup i montaż wiat przystankowych, ławek parkowych oraz koszy na śmieci w miejscowości Medyka

Medyka

7 982 zł

25

Miejsce Piastowe

Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi

Rogi

10 000 zł

26

Niwiska

Zakup materiałów (kostki brukowej, cementu, piasku) w celu ułożenia i wyrównania placu przy świetlicy wiejskiej

Siedlanka

10 000 zł

27

Nowy Żmigród

Cztery kąty i piec piąty – stworzenie miejsc wypoczynku poprzez remont drogi dojazdowej oraz wykonanie punktu widokowego – część 1

Kąty

10 000 zł

28

Ostrów

Udostępnienie placu zabaw mieszkańcom sołectwa

Skrzyszów

10 000 zł

29

Przecław

Park Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy nad Potokiem

w Łączkach Brzeskich – etap I niwelacja terenu wraz z budową boiska do piłki siatkowej

Łączki Brzeskie

10 000 zł

30

Radymno

Wyposażenie szatni przy stadionie sportowym w Sośnicy

Sośnica

10 000 zł

31

Rokietnica

Urządzenie placu zabaw „Radosny kącik” w miejscowości Rokietnica dz. nr 301/1

Rokietnica

10 000 zł

32

Ropczyce

Remont i wyposażenie budynku remizy OSP w Niedźwiadzie

Niedźwiada

10 000 zł

33

Rymanów

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu Ludowym w Klimkówce

Klimkówka

10 000 zł

34

Sieniawa

Wyposażenie świetlicy w Domu Ludowym  w Leżachowie

Leżachów

9 959,25 zł

35

Sędziszów Małopolski

Ochrona i promocja walorów przyrodniczo-kulturowych poprzez remont elementów małej architektury w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej oraz organizację pikniku rodzinnego

Góra Ropczycka

10 000 zł

36

Strzyżów

Utwardzenie placu ogólnoużytkowego przy budynku Domu Ludowego w Żyznowie

Żyznów

10 000 zł

37

Świlcza

Poprawa estetyki miejscowości Bratkowice poprzez wykonanie wymiany wiat przystankowych i uporządkowanie terenu wokół wiat

Bratkowice

10 000 zł

38

Trzebownisko

Poszarzenie pobocza drogi gminnej nr 108 827 w Nowej Wsi na odcinku pomiędzy wiaduktem autostrady a rowem melioracyjnym o długości 130 metrów bieżących   

Nowa Wieś

10 000 zł

39

Tyczyn

Wymiana przystanków autobusowych w miejscowości Hermanowa

Hermanowa

10 000 zł

40

Wojaszówka

Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Kultury w Odrzykoniu

Odrzykoń

10 000 zł

41

Zagórz

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie

Średnie Wielkie

10 000 zł

42

Zaleszany

Poprawa estetyki Zbydniowa poprzez oznakowanie ulic, zamontowanie koszy i tablic ogłoszeniowych, opracowanie i dystrybucja map informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów odnowy wsi

Zbydniów

10 000 zł

43

Zarszyn

Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Nowosielcach

Nowosielce

10 000 zł

44

Żurawica

Remont drogi gminnej nr 2040 w miejscowości Wyszatyce

Wyszatyce

9 828,93 zł

45

Żyraków

Budowa wiat ogniskowych w Straszęcinie

Straszęcin

10 000 zł