Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019 r .” Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 60/1490/19 z dnia 09.07.2019 r. podjął decyzję w sprawie organizacji konkursu. Do udziału uprawnione są wszystkie miejscowości z terenu województwa podkarpackiego. Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu.

Ponadto konkurs to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

Zgłoszenie do Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019”wraz z prezentacją należy składać:

w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

w terminie do 12 sierpnia 2019 r .

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie do Konkursu