69 gmin otrzyma dofinansowanie zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w 2019 roku. W dniu 27 maja br. obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego, który przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na kwotę: 687 795 zł.

W tym roku w zakresie przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc finansową przedłożonych zostało 78 wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa podkarpackiego. Wszystkie
z przedłożonych aplikacji przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jeden z przedłożonych wniosków został odrzucony na etapie weryfikacji. Z uwagi na limit kwoty budżetu przewidzianego na 2019 r. pomoc z PPOW otrzymały gminy z uzyskaną najwyższą punktacją w ramach przeprowadzonej oceny wniosków.

Następnym etapem będzie niezwłoczne zawarcie umów o dofinasowanie zadań.