Ponad 120 osób, przedstawicieli 32 gmin i sołectw uczestniczyło w warsztatach pt. „Planowanie w procesie odnowy wsi” zorganizowanych w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w województwie podkarpackim. Szkolenie odbyło się w dniach: 5,7,8 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4.

W spotkaniu udział wzięły gminy, będące uczestnikami PPOW 2017-2020, które skorzystały z możliwości zmiany sołectwa ubiegającego się o dofinasowanie w ramach Programu w 2019 r. Warsztaty to element cyklu szkoleniowo-aktywizującego kluczowego dla powodzenia procesu odnowy miejscowości. Podczas spotkania gminni koordynatorzy oraz grupy odnowy wsi otrzymali wskazówki dotyczące opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (SSRW). Ponadto omówione zostały kwestie związane z zasadami aplikowania o środki z budżetu województwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku. Uczestnicy spotkania zapoznali się również efektami realizacji Programu w poprzednich latach. Przedstawione zostały także plany rozwoju PPOW związane z utworzeniem „Uniwersytetu Samorządności”. Każdorazowo warsztaty kończył panel dyskusyjny, podczas którego pracownicy Departamentu odpowiadali na pytania przedstawicieli sołectw.

 Pobierz plik (Podkarpacki Program Odnowy Wsi - prezentacja warsztaty.pptx)Podkarpacki Program Odnowy Wsi - prezentacja warsztaty
Pobierz plik (prezentacja warsztaty II.odp)
prezentacja warsztaty II.odp