odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 5, 7, 8 lutego 2019 r. od godz. 10 .00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w sali 212 (II piętro) organizowane są warsztaty pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla gmin, które chcą zmienić sołectwo w 2019 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Warsztaty to element cyklu szkoleniowo-aktywizującego kluczowego dla powodzenia procesu odnowy wsi. W ramach szkolenia Sołeckie Grupy Odnowy Wsi (SGOW), reprezentanci najważniejszych wiejskich organizacji i inni liderzy życia społeczno-kulturowego opracowują Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi (SSRW). Jest to dokument, w którym określane są zasoby oraz potencjał miejscowości, przedstawiane są silne i mocne strony oraz program krótko  i długoterminowy ze wskazaniem rodzaju i zakresu zadań planowanych do realizacji za pomocą Programu, środków z funduszu sołeckiego lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

W 2017 roku do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 zgłosiło się 97 gmin, ze wskazaniem sołectwa, w którym realizowane będą zadania. Zgodnie z założeniami Programowymi w 2019 r. istnieje możliwość zmiany miejscowości ubiegającej się  o dofinasowanie. Warunkiem zmiany sołectwa jest opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (SSRW) oraz podjęcie stosownych uchwał zebrania wiejskiego i uchwał rady gminy dotyczących przystąpienia do Programu oraz przyjęcia do realizacji SSRW.

Harmonogram Warsztatów dla gmin, które zdecydowały się zmienic sołectwo:

Lp.

Data

Uczestnicy

1.

05.02.2019 r.

- Gmina Jawornik Polski,
- Gmina Przeworsk,
- Gmina Krasne,
- Gmina Tryńcza,
- Gmina Laszki,
- Gmina Hyżne,
- Gmina Krasne,
- Gmina Lubenia,
- Gmina Kolbuszowa,
- Gmina Niwiska,
- Gmina Zarszyn,

2.

07.02.2019 r.

- Gmina Krzeszów,
- Gmina Jeżowe,
- Miasto i Gmina Nisko,
- Gmina Bojanów,
- Gmina Lubaczów,
- Gmina Horyniec-Zdrój,
- Gmina Narol,
- Gmina Iwierzyce,
- Gmina Ropczyce,
- Gmina Dębica,

3.

08.02.2019 r.

- Gmina Nowy Żmigród,
- Gmina Dębowiec,
- Gmina Chorkówka,
- Gmina Dydnia,
- Gmina Miejsce Piastowe,
- Gmina Czarna,
- Gmina Lesko,
- Gmina Orły,
- Gmina Przemyśl,
- Gmina Krasiczyn,
- gmina Sędziszów Małopolski.