odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W związku z Uchwałą Nr 452/9473/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2018 r., Komisja konkursowa działając w oparciu o kryteria oceny i punktacji zawarte w Regulaminie Konkursu, oceniła przesłane prezentacje.

W tym roku podkarpackie gminy zgłosiły do konkursu 20 miejscowości. W dniu 30 sierpnia br. zakończył się I etap Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2018 r.

W ramach 20 nadesłanych prezentacji, Komisja konkursowa po ocenie, wyłoniła 10 miejscowości do przeprowadzenia wizji lokalnych.

Poniżej znajduje się lista miejscowości, które przesłały zgłoszenia do udziału w Konkursie Piękna Wieś Podkarpacka w 2018 r.

Wsie od 1 do 10 zakwalifikowały się do II etapu konkursu. Wizje lokalne odbędą się we wrześniu br.

Kolejność miejscowości według zdobytych punktów:
L.p. Gmina Miejscowość Liczba uzyskanych punktów
1 Gmina Trzebownisko Jasionka 25
2 Gmina Tryńcza Gniewczyna Łańcucka 24,8
3 Gmina Jawornik Polski Hadle Szklarskie 24
4 Gmina Bojanów Stany 23,8
5 Gmina Ropczyce Lubzina 23,6
6 Gmina Żyraków Korzeniów 23,4
7 Gmina Rokietnica Rokietnica 23,2
8 Gmina Osiek Jasielski Osiek Jasielski 23
9 Gmina Świlcza Bratkowice 22,8
10 Gmina Raniżów Wola Raniżowska 22,4
11 Gmina Wojaszówka Ustrobna 22
12 Gmina Tyczyn Kielnarowa 21,4
13 Gmina Lubenia Lubenia 20,8
14 Gmina Strzyżów Wysoka Strzyżowska 20,6
15 Gmina Dębica Paszczyna 20,4
16 Gmina Jarocin Katy 20,2
17 Gmina Cieszanów Dachnów 19,8
18 Gmina Kolbuszowa Kolbuszowa Dolna 19,4
19 Gmina Baranów Sandomierski Durdy 18,75
20 Gmina Ostrów Blizna 17,6

Komisji konkursowa działa w następującym składzie:

1. Waldemar Pałys - przedstawiciel Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2. Rozalia Mazur – przedstawiciel Kancelarii Zarządu,

3. Magdalena Mróz - przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

4. Tomasz Rusznica - przedstawiciel Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,

5. Iwona Warowna - przedstawiciel Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po przeprowadzeniu 10 wizji lokalnych, zostaną wyłonieni laureaci - I, II, III miejsca. Dla wszystkich miejscowości z pierwszej „dziesiątki” Samorząd Województwa Podkarpackiego przygotował atrakcyjne nagrody rzeczowe.