Na podstawie Uchwały Nr 399/8402/18 w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2018 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, poniżej zostały zamieszczone wzory dokumentów (wersja edytowalna) potrzebnych do rozliczenia projektów współfinasowanych z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 r.