odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W dniu 28 maja br. obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego, który przyjął uchwałę  o udzieleniu pomocy finansowej dla 68 miejscowości w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 r., na łączną kwotę wynoszącą 673 474 zł.

W ramach przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc finansową przedłożonych zostało 87 wniosków. Wszystkie z przedłożonych aplikacji przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Z uwagi na limit kwoty budżetu przewidzianego na 2018 r. dla PPOW w wysokości 680 000,00 zł, pomoc może być przyznana Gminom, które otrzymały najwyższą punktację w ramach przeprowadzonej oceny wniosków.

Następnym etapem będzie niezwłoczne zawarcie umów o dofinasowanie zadań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku Woj. Podkarpackiego.pdf)Uchwała Sejmiku Woj. Podkarpackiego.pdf[ ]3034 kB