Poniżej zostały zamieszczone wzory dokumentów (wersja edytowalna) potrzebnych do rozliczenia projektów współfinasowanych z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2017 r.