Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2017. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 330/7107/17 z dnia 17.08.2017 r. podjął decyzję w sprawie organizacji konkursu.

Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu.

Ponadto konkurs to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

Tegoroczna rywalizacja pomiędzy miejscowościami zostanie przeprowadzona w kategorii – „Piękna Wieś Podkarpacka 2017”.

Zgłoszenie do konkursu wraz z prezentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, w terminie od 17 sierpnia do 8 września 2017 r .

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

Zobacz:

Regulamin Konkursu.