W dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinasowanie
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w 2017 r. Umowy ze strony samorządu podpisali: marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Lucjan Kuźniar. W tym roku 69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzyma pomoc na łączną kwotę 681 190,68 zł na realizację zadań w ramach PPOW 2014-2020.

Szczegółowa relacja z podpisywania umów z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego.