Uprzejmie przypominamy, że w związku z uchwałą Nr 287/5777/17 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 rok w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Wnioski o pomoc finansową przygotowane w oparciu o „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020",

należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w terminie

od 21 kwietnia do 12 maja 2017 r.

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.