odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019 r .” Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 60/1490/19 z dnia 09.07.2019 r. podjął decyzję w sprawie organizacji konkursu. Do udziału uprawnione są wszystkie miejscowości z terenu województwa podkarpackiego. Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu.

30 kwietnia 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące uruchomienia nowej Inicjatywy pn. „Uniwersytet Samorządności” w ramach funkcjonującego już Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin i różnych organizacji z terenu województwa podkarpackiego zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 32/857/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyjął zmianę Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nowe złożenia dotyczą utworzenia „Uniwersytetu Samorządności”, przedsięwzięcia uzupełniającego funkcjonujący już PPOW, wspófinansowanego ze środków pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 22 stycznia 2019 r. podjął Uchwałę Nr 19/423/19 w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Dokument ten zawiera szczegółowe zasady na jakich Beneficjenci mogą wnioskować o pomoc finansową z Programu w 2019 roku.