odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 150/3338/20 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na rok 2020. 

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 71 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą 2 148 717,83 zł, z czego kwota pomocy to 704 826,00 zł. Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 75 do 50.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 18 marca podjął Uchwałę Nr 133/3096/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/2928/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. W ramach niniejszej uchwały został przesunięty termin naboru wniosków o pomoc finansową do dnia 9 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą epidemię wirusa Covid-19 uprzejmie informujemy, że prace związane z wdrażaniem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 będą kontynuowane w systemie pracy zdalnej. ​Prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych w Urzędzie Marszałkowskim. Wszelkie sprawy związane z zakończonym już naborem na realizację zadań z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, jak i trwającym naborem na inicjatywę "Uniwersytetu Samorządności" będzie można załatwić przy wykorzystaniu środków łączności elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019 r .” Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 60/1490/19 z dnia 09.07.2019 r. podjął decyzję w sprawie organizacji konkursu. Do udziału uprawnione są wszystkie miejscowości z terenu województwa podkarpackiego. Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu.