odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałą Nr 118/2785/20 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

ogłasza

nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

w terminie od 03 lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r.

 wnioski o dofinasowanie należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (p. 432) lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter),

      Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 03.02 do 06.03.2020 r.

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.