Na podstawie Uchwały Nr 19/423/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, poniżej zostały zamieszczone wzory dokumentów (wersja edytowalna) potrzebnych do rozliczenia zadań współfinasowanych z budżetu województwa podkarpackiego z PPOW 2017-2020.

Do pobrania:

Załącznik nr 3_wzór rozliczenia wniosku o pomoc finansową
Załącznik nr 5_wzór karty pracy
Załącznik nr 6_oświadczenie w sprawie przekazania fotografii
Załącznik nr 7_oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z ustawą pzp.