odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę Nr 36/942/19 w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Wraz z regulacjami prawnymi w zakresie Inicjatywy został ustalony również termin naboru wniosków o przyznanie dotacji.

Nabór wniosków odbywać się będzie w okresie: od 15 kwietnia do 10 maja 2019 r.

Wnioski o pomoc finansową na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” należy składać:

  • sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (p. 432),
  • Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (parter).

Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 10.05.2019 r.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania wypisującego się w stworzoną koncepcję są wszystkie gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie z terenu województwa.

Realizacja Inicjatywy obejmuje wykonanie dwóch etapów. Rok 2019 to pierwszy etap inwestycyjny (aktualnie ustalony nabór wniosków), obejmujący przygotowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych.

Natomiast drugi etap (nabór wniosków będzie ustalony w 2020 roku) polegać będzie na wykonaniu zadeklarowanych w 2019 r. założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie PROW UMWP pod nr tel.: 17 747 69 09, 17 747 6948.