odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach Projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

Konsultacje projektu Programu przeprowadzane zostaną zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 21/484/19 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020”, w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 18 marca 2019 r.

Ponżej został zamieszczony projekt Programu dotyczący Uniwersytetu Sąmorządności.