odnowa wsi logo 17 20

layout kostka 1

przestrzen big

W dniu 12 maja 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę Nr 152/3373/20 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Pomoc finansowa z budżetu województwa, pozwoli na zorganizowanie w 16 powiatach, co najmniej 4 bezpłatnych inicjatyw edukacyjnych adresowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

Przedstawiamy Państwu wstępne oferty od Instytucji, które zadeklarowały chęć współpracy w świadczeniu usług dydaktycznych dla 16 gmin realizujących koncepcję "Uniwersytetu Samorządności" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Powyższe informacje będą pomocne w celu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w drugim etapie koncepcji w 16 powiatach województwa w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałą Nr 126/2928/20 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytetu Samorządności"

Zarząd Województwa Podkarpackiego

ogłasza

nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020
na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytetu Samorządności"

w terminie od 2 do 20 marca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałą Nr 118/2785/20 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

ogłasza

nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

w terminie od 03 lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r.